https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xây dựng phương án tuyển sinh riêng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 155

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã xây dựng phương án tuyển sinh riêng để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thực hiện ngay trong năm 2013. Đây là một bước đi trong lộ trình tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục Đại học mới được ban hành.

 

       Trong cuộc họp báo ngày 5/3/2013, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu một số giải pháp cải tiến tuyển sinh mà Hiệp hội các trường Đại học ngoài công lập Việt Nam đề xuất; đồng thời khẳng định ngay trong năm 2013 Bộ ủng hộ các trường, kể cả ngoài công lập lẫn công lập, xây dựng phương án tuyển sinh riêng phù hợp và Bộ sẽ phê duyệt. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cũng nhấn mạnh, Đề án tuyển sinh riêng phải đảm bảo các yêu cầu: Công bằng, không phát sinh khó khăn, căng thẳng mới cho xã hội, không để tái diễn tình trạng luyện thi và có cơ chế để xã hội kiểm tra, giám sát.

       Trên tinh thần đó, trường trường Đại học Yersin Đà Lạt đã xây dựng phương án tuyển sinh riêng trình Bộ GD&ĐT như sau: Điểm trung bình năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của môn học ứng với các môn thi của mỗi khối thi đại học, cao đẳng tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên; Điểm môn thi tốt nghiệp tương ứng với mỗi môn thi đại học của từng khối thi tối thiểu từ 5,5 điểm trở lên; Điểm trung bình tổng kết 3 năm học THPT đối với 3 môn tương ứng với các khối thi; Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT (đối với khối A, A1) và 3 môn (đối với khối B và D1); Điểm xét tuyển = A+B lấy từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu cần tuyển.

       Không riêng trường Đại học Yersin Đà Lạt, mà còn nhiều trường Đại học ngoài công lập cũng đã có phương án tuyển sinh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tháo gỡ những khó khăn trước mắt về tuyển sinh, tránh sự đổ vỡ của một số trường ngoài công lập, làm thất bại chủ trương Xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước.

       Bên cạnh đó, Hiệp hội các trường Đại học ngoài công lập Việt Nam cũng có kiến nghị nhằm bảo đảm công bằng giữa sinh viên trường công và trường tư trong chính sách học bổng và học phí. Sinh viên trường công lập được học bổng, được hỗ trợ chi phí đào tạo nên chỉ phải đóng học phí thấp. Sinh viên trường ngoài công lập thì không được. Kinh phí nhà nước cũng là thuế do dân đóng. Họ đều là công dân, phải được bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi. Không thể để sinh viên trường ngoài công lập thiệt thòi như lâu nay, khi mà trong số họ có rất nhiều em con nhà nghèo. Điều này cũng tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh lành mạnh giữa các loại trường.

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn