https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Yersin Đà Lạt với Hội thi "Sinh viên với kiến thức về Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013"

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 345

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia Hội thi với khẩu hiệu “Tuổi trẻ trường Đại học Yersin Đà Lạt nắm vững Hiến pháp – Chung sức gánh vác tương lai”.


       Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam luôn cần cù, sáng tạo, đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Điều đó đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tất cả những điều này đều được thể hiện trong Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Đến năm 2013, Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước.

 

Phần thi hùng biện của SV Đỗ Thị Loan

 

      Nhằm tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, ngày 31/5, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội thi “Sinh viên với kiến thức về Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” với sự tham gia của 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mỗi đội thi phải trải qua hai phần thi bắt buộc, đó là: Phần thi kiến thức pháp luật và phần thi hùng biện.

 

Tiết mục văn nghệ của trường Đại học Yersin Đà Lạt

 

      Kết thúc Hội thi, trường Đại học Yersin Đà Lạt đã đạt giải Ba chung cuộc và giải Nhất phần thi hùng biện. Hội thi đã thực sự giúp các em sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước nắm vững hơn các nội dung của Hiến pháp để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

 

 

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Thúy Hạnh

Đăng ký tư vấn