https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 200

Hệ Đại học: Khối A: 13; Khối A1: 13; Khối B: 14;Khối C: 14;Khối D1: 13.5 Hệ Cao đẳng:Khối A, A1: 10; Khối B, C:11; Khối D1: 10


 ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013 – NGUYỆN VỌNG 1

 (Ưu tiên khu vực và đối tượng: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng liền kề  là 1 điểm và giữa 2 khu vực liền kề  là 0,5  điểm)

 

I. KHỐI A , A1: Điểm trúng tuyển 13 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

13

12,5

12

11,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

12

11,5

11

10,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

11

10,5

10

9,5

 II. KHỐI D1: Điểm trúng tuyển 13,5 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

13,5

13

12,5

12

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

12,5

12

11,5

11

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

11,5

11

10,5

10

III. KHỐI B:  Điểm trúng tuyển : 14 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

14

13,5

13

12,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

13

12,5

12

11,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

12

11,5

11

10,5

IV. KHỐI H, V: Điểm trúng tuyển:  12 điểm
                          ( - khối V: môn Vẽ nhân hệ số 2
                            - khối H:  môn Vẽ trang trí màu nhân hệ số 2)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

12

11,5

11

10,5

UT 2  (ĐT 5, 6, 7)

11

10,5

10

9,5

UT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

10

9,5

9

8,5

 

  

ĐIỂM  TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013, NGUYỆN VỌNG 1

 (Ưu tiên khu vực và đối tượng: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đối tượng liền kề  là 1 điểm và giữa 2 khu vực liền kề  là 0,5  điểm)

       I. KHỐI A, A1, D1: Điểm trúng tuyển 10 điểm (KV3) 

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

10

9,5

9

8,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

9

8,5

8

7,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

8

7,5

7

6,5

 III. KHỐI B:  Điểm trúng tuyển : 11 điểm (KV3)

Nhóm ưu tiên

KV 3

KV 2

KV2-NT

KV 1

HSPT

11

10,5

10

9,5

ƯT 2  (ĐT 5, 6, 7)

10

9,5

9

8,5

ƯT 1 (ĐT 1, 2, 3, 4)

9

8,5

8

     7,5

 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3 theo số điểm đã công bố ở trên

Đăng ký tư vấn