https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy.

Ngày đăng 16/05/2016 | Lượt xem: 874

Tin vui cho các bạn sinh viên cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh và ngành Điều dưỡng của trường Đại học Yersin Đà Lạt: Bắt đầu từ năm 2016, nhà trường sẽ đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy. Các bạn hãy lên kế hoạch để tiếp tục học tập nhé.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Căn cứ Quyết định số 175/2004/QĐ-TTg ngày 01/10/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-TCCB ngày 15/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt;

Căn cứ  Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ  Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy đối với ngành Quản trị kinh doanh và ngành Điều dưỡng;

Điều 2: Giao Phòng Đào tạo & NCKH chủ trì triển khai thực hiện tuyển sinh từ năm 2016;

Điều 3: Các ông Trưởng phòng, Trưởng khoa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Xem chi tiết Quyết định TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn