https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Trường Đại học Yersin Đà Lạt xác định sứ mệnh: Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những "Công dân toàn cầu", có khả năng phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi kiến tạo môi trường để sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập năng động, thực tiễn, gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Yersin Đà Lạt sẵn sàng gặt hái thành công và thay đổi tương lai

;
09 03
Chương trình trải nghiệm Yersin Tour – THPT Đặng Chí Thanh
09:00:00 09/03/2024
Hội trường N2 - ĐH Yersin Đà Lạt
24 03
Chương trình trải nghiệm Yersin Tour – THPT Lộc Thanh
13:00:00 24/03/2024
Hội trường N2 - ĐH Yersin Đà Lạt
25 02
Chương trình trải nghiệm Yersin Tour – THPT Bảo Lộc
13:00:00 25/02/2024
Hội trường N1 - ĐH Yersin Đà Lạt
Đăng ký tư vấn