https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trần Ban: Sự thể hiện của cảm quan hậu hiện đại qua sáng tác của một số nhà văn từ sau 1975

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 87

Sự hội nhập về văn hóa, nghệ thuật với toàn thế giới khiến văn học của chủ nghĩa hậu hiện đại hiện hữu ở đất nước ta trên bình diện lý luận và cả bình diện thực tiễn sáng tác, tác động vào cảm quan nghệ thuật và sáng tác của một số người cầm bút...

      Sau khi giải phóng hoàn toàn đất nước, tái thống nhất tổ quốc, Việt Nam hội nhập với toàn thế giới, trong đó có hội nhập về văn hóa, nghệ thuật. Sự hội nhập về văn hóa, nghệ thuật với toàn thế giới ấy khiến văn học của chủ nghĩa hậu hiện đại hiện hữu ở đất nước ta trên bình diện lý luận và cả bình diện thực tiễn sáng tác, tác động vào cảm quan nghệ thuật và sáng tác của một số người cầm bút viết văn chương. Bài viết nhằm chỉ ra những biểu hiện của cảm quan hậu hiện đại trong một số sáng tác của các nhà văn Việt Nam đương đại.

Sự thể hiện của cảm quan hậu hiện đại qua sáng tác của một số nhà văn từ sau 1975

Đăng ký tư vấn