https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Trailer Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc - 2016

Ngày đăng 13/04/2016 | Lượt xem: 595

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác để chào đón cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường Đại học về tham gia Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X. Sinh viên Kiến trúc cả nước đang hướng về trường Đại học Yersin Đà Lạt. Nhiều nội dung hấp dẫn, nhiều chương trình ý nghĩa đang chờ các bạn!

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác để chào đón cán bộ giảng viên, sinh viên các trường Đại học về tham gia Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ X. Sinh viên Kiến trúc cả nước đang hướng về trường Đại học Yersin Đà Lạt. Nhiều nội dung hấp dẫn, nhiều chương trình ý nghĩa đang chờ các bạn!

Và đây là Trailer Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc - 2016. Xem TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn