Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trường học năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015

Ngày đăng 22/12/2014 | Lượt xem: 464

Đây là việc làm thường xuyên của trường Đại học Yersin Đà Lạt nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

      Ngày 17/12/2014, Ban đảm bảo an ninh trường học của trườngĐại học Yersin Đà Lạt  phối hợp với Công an Tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trường học năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.

      Tham dự hội nghị tổng kết có đại diện Công an Tỉnh, Công an TP. Đà Lạt và Công an phường 8; đại diện Ban Giám hiệu nhà trường; Công đoàn cơ sở và các thành viên trong Ban an ninh.

      Hội nghị đã tập trung đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của công tác đảm bảo an ninh trường học năm 2014. Nhìn chung, công tác đảm bảo an ninh trường học của Trường đã đạt được nhiều kết quả trong năm 2014, không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng phải xử lý.

      Hội nghị đã đưa ra những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chung của năm 2015, như: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lấy các khoa, phòng, các đoàn thể làm nòng cốt, ban Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học tham mưu đắc lực cho Ban Giám hiệu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015; tổ chức cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà trường…

      Đây là việc làm thường xuyên của trường Đại học Yersin Đà Lạt nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Di Linh

Đăng ký tư vấn