https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Lễ kỷ niệm 61 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 647

Tổ chức Lễ kỷ niệm 61 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; giúp cán bộ Đoàn, Hội tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội Sinh viên.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong các hoạt động Đoàn, Hội năm 2010.

II. NỘI DUNG

1.        Văn nghệ

2.        Ôn truyền thống 61 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

3.        Chiếu phim tư liệu

4.                 Khen thưởng: danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, khen thưởng cuối năm 2010…

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

–     Thời gian:         Lúc 13h30 thứ 7, ngày 08 tháng 01 năm 2010.

–     Địa điểm:         Hội trường N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cán bộ Đoàn, Hội của trường, Khoa

–     Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường

–     Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm các CLB

–     Ủy viên BCH Đoàn, Ủy viên BCH Liên Chi hội các Khoa; Bí thư và các phó Bí thư Chi đoàn CB

–     Bí thư, các Phó Bí thư Chi đoàn và các đồng chí Ủy viên BCH Chi đoàn

–     Chi hội trưởng, các Chi hội phó và các Ủy viên BCH Chi hội

–     Sinh viên được khen thưởng trong các hoạt động: Sinh viên 5 tốt; tập thể, cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, khen thưởng cuối năm 2010.

Trang phục quy định: Áo xanh thanh niên, mặc lịch sự.

 

2. Đoàn viên, sinh viên theo số lượng phân bổ cụ thể như sau:

 

Stt

Đơn vị

Số lượng huy động

Cán bộ phụ trách

Ghi chú

1

Tin học

30 sinh viên

Đ/c Bùi Thị Bích Dung

 

2

Khoa học môi trường

80 sinh viên

Đ/c Trịnh Văn Cầu

 

3

Công nghệ Sinh học

80 sinh viên

Đ/c Lê Mai Như Uyên

 

4

Quản trị Kinh doanh

100 sinh viên

Đ/c Nguyễn Thị Hải Minh

 

5

Kiến trúc

80 sinh viên

Đ/c Trần Võ Cát Tường

 

6

Ngoại ngữ

50 sinh viên

Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Nguyên

 

7

Du lịch

80 sinh viên

Đ/c Lưu Thắng Lợi

 

8

Điều dưỡng

80 sinh viên

Đ/c Trương Thị Mai Quyên

 

9

Các chi đoàn cán bộ

Toàn bộ

Các đ/c Bí thư chi đoàn

 

 

Đề nghị các đơn vị lập danh sách cán bộ Đoàn, Hội, danh sách sinh viên tham dự buổi lễ và sinh viên được khen thưởng theo đúng đối tượng tham dự buổi lễ gửi về Văn phòng Hội Sinh viên trường trước ngày 05 tháng 01 năm 2010.

IX. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về kế hoạch, nội dung, triển khai đến các đơn vị và tổ chức thực hiện kế hoạch đạt mục đích đề ra.

Các đơn vị Đoàn, Hội các Khoa, chi đoàn cán bộ thông báo và triệu tập thành phần tham dự theo đúng đối tượng quy định, đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc.

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

 

Đăng ký tư vấn