https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Hội thảo: “Sinh viên ngành môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học – lần thứ 4 năm 2011”.

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 393

Được sự cho phép của Ban Giám Hiệu trường Đại học Yersin Đà Lạt, hàng năm đến Ngày kỷ niệm “Môi trường Thế giới 05/6/1972-2011”. Khoa Khoa học Môi trường - trường Đại học Yersin Đà Lạt tổ chức Hội thảo “Sinh viên ngành Môi trường các trường Đại học khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học – lần thứ 4 năm 2011” như một hoạt động gắn việc học tập của sinh viên với công tác nghiên cứu khoa học truyền thống của Khoa.

Hội thảo năm nay với chủ đề: “Ứng dụng năng lượng sạch và xử lý chất thải hướng đến phát triển bền vững”.

1.        Mục đích Hội thảo

§   Nhằm chào mừng kỷ niệm “Ngày Môi trường Thế giới 05/6/1972-2011”.

§   Tạo sân chơi và giao lưu học hỏi giữa các bạn sinh viên học ngành Môi trường tại các trường Đại học khu vực phía Nam.

§   Tìm ra các giải pháp về khoa học và công nghệ nhằm bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

2.        Các nội dung Hội thảo

§   Ứng dụng năng lượng sạch vào cuộc sống.

§   Xử lý chất thải nhằm bảo vệ môi trường.

§   Quản lý tài nguyên và chất lượng môi trường.

3.        Thời gian và địa điểm Hội thảo

§   Thời gian: Ngày 05 tháng 6 năm 2010 (ngày thứ 7/cả ngày).

§   Địa điểm: Hội trường - trường Đại học Yersin Đà Lạt – 01 Tôn Thất Tùng – P8 – Thành phố Đà Lạt.

4.        Đăng ký và viết bài cho Hội thảo

Bản Đăng ký dự Hội thảo (theo mẫu đính kèm hoặc truy cập vào website: yersin.edu.vn) và bài báo cáo gửi đăng Kỷ yếu Hội thảo xin gửi thông qua đường Bưu điện hoặc email (moitruongyersin@gmail.comptheanhus@yahoo.com) về Ban Thư ký Hội thảo.

Đăng ký tư vấn