https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tổ chức “Hiến máu tình nguyện” năm học 2011 – 2012

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 375

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Với phương châm: “Một giọt máu cứu một người”, nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” của sinh viên.

Là một tiêu chuẩn trong xét tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2011 – 2012.

Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh của trường Đại học Yersin Đà Lạt tham gia.<

Đăng ký tư vấn