https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Tình hình quản lý và mức độ hài lòng của người dân đối với 3 dự án cấp nước sạch có lắp đặt hệ thống lắng lọc và xử lý nước bằng clo tại tỉnh Lâm Đồng

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 139

Đánh giá tình hình quản lý và mức độ hài lòng của người dân đối với 3 dự án nói trên nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước, góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống cho đồng bào thuộc vùng dự án

      Đánh giá tình hình quản lý và mức độ hài lòng của người dân đối với 3 dự án nói trên nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước, góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống cho đồng bào thuộc vùng dự án. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng chọn ngẫu nhiên, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2012, hơn 50% chủ hộ và cán bộ xã, 100% thành viên quản lý dự án được điều tra viên phỏng vấn bằng bảng câu hỏi và quan sát trực tiếp. Hiệu quả quản lý án tỷ lệ thuận với mức độ hài lòng của người dân (trừ xã Da Pal). Trên 75% người dân hài lòng về lợi ích dự án mang lại. Công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhằm bảo đảm chất lượng và lưu lượng nguồn nước; ý thức và nghĩa vụ của người dân về việc bảo vệ tài sản công cộng; sự quan tâm thỏa đáng của chính quyền địa phương, là những vấn đề cần được cải thiện.

Xem chi tiết: Tình hình quản lý và mức độ hài lòng của người dân đối với 3 dự án cấp nước sạch có lắp đặt hệ thống lắng lọc và xử lý nước bằng clo tại tỉnh Lâm Đồng

Đăng ký tư vấn