Kỳ thi đánh giá năng lực 2019

TRANG CHỦ Kỳ thi đánh giá năng lực 2019
Kỳ thi đánh giá năng lực 2019

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực 2019

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo các thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Quy định cho thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực 2019

Hướng dẫn đăng ký dự thi đánh giá năng lực 2019

Danh sách các đơn vị sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực

Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực 2019

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo bài thi mẫu về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Phiếu chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi

Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem phiếu chỉnh sửa thông tin đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực 2019

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo phiếu đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Mẫu giấy xác nhận nhân thân

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo mẫu giấy xác nhận nhân thân về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Các câu hỏi thường gặp về kỳ thi đánh giá năng lực 2019

Mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo các câu hỏi thường gặp về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức tại đây.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn