Nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2015... Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng mời đề xuất các đề tài dự án KH&CN, dự án hỗ trợ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2014.

Danh mục bài báo khoa học - Số 01 (01/2013)

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm học 2012 - 2013

Thông báo gửi Bản báo cáo tiến độ đề tài NCKH năm 2012

QĐ Thành lập Hội đồng biên tập Thông tin khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt

Trách nhiệm của Hội đồng biên tập: Chịu trách nhiệm xuất bản Tập san khoa học trường Đại học Yersin Đà Lạt đảm báo chất lượng và uy tín.

QĐ Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đăng ký năm 2011

Hội đồng tiến hành nghiệm thu các đề tài vào ngày 05/10/2012 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học 2011

(Kèm theo quyết định số 171/QĐ-DYD ngày 01 tháng 10 năm 2012)

Nội dung buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2011

Địa điểm: Phòng họp N5Thời gian : 8h00 ngày 05 tháng 10 năm 2012 (Sáng thứ sáu)

Danh mục bài báo khoa học - Số 01(10/2012)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 01 (10/2012) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn