Nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Danh mục bài báo khoa học số 7 (11/2014)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 7 (11/2014) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Danh mục bài báo khoa học số 04 (01/2014)

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 5 (04/2014)

Thư mời Đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục, số 04 (01/2014) Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2014

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website www.dalat.gov.vn; www.lamdongdost.gov.vn

Danh mục bài báo khoa học số 2 (8/2013)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 02 (08/2013) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Danh mục bài báo khoa học số 01 (05/2013)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 01 (05/2013) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Xây dựng các mô hình, phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên phù hợp với đặc thù của nhà trường

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2013

Đây là công việc được trường Đại học Yersin Đà Lạt chú trọng ngay từ ngày đầu thành lập nhằm tạo nền móng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và sự phát triển của nhà trường.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn