Nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Hội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, năm 2015", Bạn có biết!

Các bạn sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học hãy bắt đầu nào. Đây là cơ hội để các bạn phát huy khả năng tự học, nghiên cứu, sáng tạo, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, chia sẻ thông tin khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả học tập...

Thông báo xét duyệt đề tài NCKH cấp Trường - Đợt 1/ Năm 2015

Thư mời đặt bài đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Công tác nghiên cứu vắc xin trong phòng bệnh hiện nay”

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015

Danh mục bài báo khoa học số 3 (11/2014)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 03 (11/2014) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Thông báo xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường - Đợt 2/ Năm 2014

- Thời gian: 8h ngày 26 tháng 11 năm 2014 (thứ tư). Địa điểm: phòng N0.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường

Các đề tài nghiên cứu năm nay đều mang tính ứng dụng cao, gắn liền với công tác giảng dạy và quản lý tại trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Danh mục bài báo khoa học số 6 (7/2014)

Mời quý thầy cô và các bạn xem: Danh mục bài báo khoa học số 06 (7/2014) và nội dung các bài báo theo đường dẫn đính kèm.

Thư mời Đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 06 (7/2014)

Bài viết xin gửi về Ban Thư ký trước ngày 25/6/2014 theo địa chỉ Email: daihocyersin@yersin.edu.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn