Nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015)

Hội đồng Biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu… tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015).

Thư mời đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 09 (4/2015)

Danh mục bài báo khoa học đăng trên số 08 (01/2015)

Cách viết một bài báo khoa học (Phần 3 – Phương pháp)

Cách viết một bài báo khoa học (Phần 2 –Bàn về dẫn nhập)

Tác giả cần phải nhân cơ hội viết phần dẫn nhập để thuyết phục người đọc và chứng minh cho họ thấy rằng mình cũng “biết câu chuyện”.

Cách viết một bài báo khoa học (Phần 1 – Giới thiệu)

Mục tiêu số 1 của việc viết bài báo khoa học là truyền đạt thông tin về một vấn đề khoa học đến các đồng nghiệp, và tường trình những phương pháp hay cách tiếp cận để giải quyết vấn đề.

Cách viết một báo cáo khoa học - (Phần 4) Kết quả

Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho các bạn một vài mẹo nhỏ và cách thức viết phần kết quả sao cho thuyết phục và nhất là phải ăn khớp với phần dẫn nhập.

Cách viết một báo cáo khoa học - (Phần 5) Bàn luận

Phần Bàn luận (Discussion) là phần cuối của nội dung của một bài báo khoa học, và nó có chức năng giống như là một diễn giải kết quả nghiên cứu.

Thông báo đăng ký Nghiên cứu Khoa học cấp Trường, cấp Khoa năm 2015 - Đợt 2

Đối với đăng ký đề tài cấp Trường: Các cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường sau khi đăng ký tại Khoa, Phòng, Trung tâm phải nộp ngay cho phòng Đào tạo & NCKH để rà soát tên đề tài. Thời hạn: Đến hết ngày 25/5/2015.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn