Nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Tạp chí khoa học số 08 (Tháng 12.2020)

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin số 08 (Tháng 12.2020) tại đây.

Tạp chí khoa học số 07 (Tháng 8.2020)

Tạp chí khoa học số 06 (Tháng 12.2019)

Tạp chí khoa học số 05 (Tháng 8.2019)

Tạp chí khoa học số 04 (Tháng 4.2019)

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin số 04 (Tháng 4.2019) tại đây.

Tạp chí khoa học số 03 (Tháng 9.2017)

Kính mời quý vị xem Tạp chí khoa học Yersin số 03 (Tháng 9.2017) tại đây.

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 13 (08/2016)

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 13 (08/2016)

Thể lệ và hình thức trình bày bài báo khoa học gửi đăng Tạp chí Khoa học Yersin

Tạp chí Khoa học Yersin – Trường Đại học Yersin Đà Lạt được Bộ Thông tin & Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản số 384/GP-BTTTT ngày 19/07/2016, xuất bản theo định kỳ 4 tháng/số. Kính mời quý thầy cô, các nhà khoa học xem chi tiết Quy định tại file đính kèm.

Thư mời viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Yersin

Tạp chí khoa học Yersin sẽ xuất bản theo định kỳ 04 tháng/số. Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học Yersin sẽ được xuất bản vào tháng 10/2016 (bài gửi đăng số 01 vui lòng gửi trước ngày 25/9/2016).

Đăng ký tư vấn