Tuyển sinh

TRANG CHỦ Tuyển sinh
Tuyển sinh

Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Tài chính - Ngân hàng là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Hàn Quốc học là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Điều dưỡng là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

Ngành Dược là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Dược là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Quản trị Lữ hành là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Quản trị Lữ hành là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Quản trị kinh doanh là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Quản trị Kinh doanh là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Ngành Công nghệ sinh học là gì? Học gì, ra trường làm gì, ở đâu?

“Ngành Công nghệ Sinh học là gì? Học những gì, ra trường làm gì, ở đâu?” là những câu hỏi được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm. Hi vọng, bài viết sau đây sẽ giúp các sĩ tử và quý phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học này để có những quyết định đúng đắn cho tương lai.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn