Tin Tức

TRANG CHỦ Tin Tức
Tin Tức

Quản trị Kinh doanh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh như: Quản trị Kinh doanh là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Kinh doanh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Ngày hội hiến máu: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Tạo cơ hội cho sinh viên xuất khẩu lao động miễn phí

Kỷ niệm 46 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ

Công nghệ thông tin

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Công nghệ thông tin như: Công nghệ thông tin là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ thông tin mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành nghề được mệnh danh là ngành đi đầu trong thời đại 4.0 nhé.

Quản lý Môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Quản lý Môi trường như: Quản lý Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Quản lý Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Kiến trúc

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kiến trúc như: Kiến trúc là gì? Tại sao chọn ngành Kiến trúc mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Kế toán doanh nghiệp

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kế toán doanh nghiệp như: Kế toán là gì? Tại sao chọn ngành Kế toán mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tài chính - Ngân hàng

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Tài chính - Ngân hàng như: Tài chính - Ngân hàng là gì? Tại sao chọn ngành Tài chính - Ngân hàng mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn