Tin Tức

TRANG CHỦ Tin Tức
Tin Tức

Quản lý Môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Quản lý Môi trường như: Quản lý Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Quản lý Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Kiến trúc

Kế toán doanh nghiệp

Tài chính - Ngân hàng

Ngôn ngữ Anh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh như: Ngôn ngữ Anh là gì? Tại sao chọn ngành Ngôn ngữ Anh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Thiết kế Nội thất

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Thiết kế nội thất như: Thiết kế nội thất là gì? Tại sao chọn ngành Thiết kế nội thất mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ Sinh học

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Công nghệ Sinh học như: Công nghệ Sinh học là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ Sinh học mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ Môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Công nghệ Môi trường như: Công nghệ Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Điều dưỡng - Trường Đại học Yersin Đà Lạt (21/6/2007 - 21/6/2017)

Là đơn vị đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành điều dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngay từ khóa tuyển sinh đầu tiên vào tháng 8.2007, Khoa Điều dưỡng trường Đại học Yersin Đà Lạt đã đề ra mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn quốc gia, trình độ tương xứng các nước trong khu vực.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn