Đảm bảo chất lượng

TRANG CHỦ Đảm bảo chất lượng
Đảm bảo chất lượng

Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo: Tin học, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp và Điều dưỡng.

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học Môi trường - chuyên ngành Quản lý môi trường

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học Môi trường - Chuyên ngành Công nghệ môi trường

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ sinh học

Nắm vững kiến thức cơ sở về tế bào, lý sinh, hóa sinh, di truyền, sinh học phân tử và các kiến thức về vi sinh, nguyên lý các quá trình lên men, các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học, an toàn sinh học, tin sinh học, các kiến thức về thực

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp

Có kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị ngoại thương

Đạt chuẩn kiến thức chuyên môn của trình độ đại học ngành Ngọai thương, đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Kế toán doanh nghiệp

Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình doanh nghiệp như các Doanh nghiệp sản xuất, Doanh nghiệp thương mại, Doanh nghiệp Du lịch Dịch vụ, Cơ quan hành chính sự nghiệp, Ngân hàng, các hợp tác xã...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Ngân hàng

Có kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Thanh toán quốc tế

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn