Chương trình đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn như: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Quản lý môi trường

Kiến trúc

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kiến trúc như: Kiến trúc là gì? Tại sao chọn ngành Kiến trúc mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Ngôn ngữ Anh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh như: Ngôn ngữ Anh là gì? Tại sao chọn ngành Ngôn ngữ Anh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Thiết kế nội thất

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Thiết kế nội thất như: Thiết kế nội thất là gì? Tại sao chọn ngành Thiết kế nội thất mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ sinh học

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Công nghệ Sinh học như: Công nghệ Sinh học là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ Sinh học mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Kế toán

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kế toán doanh nghiệp như: Kế toán là gì? Tại sao chọn ngành Kế toán mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn