Chương trình đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Kiến trúc

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kiến trúc như: Kiến trúc là gì? Tại sao chọn ngành Kiến trúc mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Ngôn ngữ Anh

Thiết kế Nội thất

Công nghệ Sinh học

Kế toán doanh nghiệp

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kế toán doanh nghiệp như: Kế toán là gì? Tại sao chọn ngành Kế toán mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tài chính - Ngân hàng

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Tài chính - Ngân hàng như: Tài chính - Ngân hàng là gì? Tại sao chọn ngành Tài chính - Ngân hàng mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ Môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Công nghệ Môi trường như: Công nghệ Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Quản trị Logistics

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Logistics như: Quản trị Logistics là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Logistics mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn