Chương trình đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Quan hệ công chúng

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quan hệ công chúng như: Quan hệ công chúng là gì? Tại sao chọn ngành Quan hệ công chúng mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Hàn Quốc học

Điều dưỡng

Dược học

Quản trị lữ hành

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Du lịch - Lữ hành như: Quản trị Du lịch - Lữ hành là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Du lịch - Lữ hành mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn như: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Quản trị kinh doanh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh như: Quản trị Kinh doanh là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Kinh doanh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ thông tin

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Công nghệ thông tin như: Công nghệ thông tin là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ thông tin mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành nghề được mệnh danh là ngành đi đầu trong thời đại 4.0 nhé.

Quản lý môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Quản lý Môi trường như: Quản lý Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Quản lý Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn