Chương trình đào tạo

TRANG CHỦ Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Điều dưỡng

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Điều dưỡng như: Điều dưỡng là gì? Tại sao chọn ngành Điều dưỡng mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Dược học

Quản trị Du lịch - Lữ hành

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Quản trị Kinh doanh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh như: Quản trị Kinh doanh là gì? Tại sao chọn ngành Quản trị Kinh doanh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Công nghệ thông tin

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Công nghệ thông tin như: Công nghệ thông tin là gì? Tại sao chọn ngành Công nghệ thông tin mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành nghề được mệnh danh là ngành đi đầu trong thời đại 4.0 nhé.

Quản lý Môi trường

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành học Quản lý Môi trường như: Quản lý Môi trường là gì? Tại sao chọn ngành Quản lý Môi trường mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Kiến trúc

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Kiến trúc như: Kiến trúc là gì? Tại sao chọn ngành Kiến trúc mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Ngôn ngữ Anh

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến ngành Ngôn ngữ Anh như: Ngôn ngữ Anh là gì? Tại sao chọn ngành Ngôn ngữ Anh mà không phải là ngành nào khác? Chương trình đào tạo như thế nào? Triển vọng nghề nghiệp ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về ngành học này nhé.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn