Góc báo chí

TRANG CHỦ Góc báo chí
Góc báo chí

Chính phủ ban hành chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Phối hợp thực hiện Công ước về chống tham nhũng

Quyết định Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chuyên về luật, các trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên...

Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng...

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945/19-8-2013) và Quốc Khánh (2-9-1945/2-9-2013): Ngày đẹp nhất

Cách mạng Tháng Tám là bước ngoặt trọng đại trong tiến trình lịch sử nước nhà. Một chân trời mới mở ra với nền Cộng hòa non trẻ. Đứng đầu Nhà nước này là một vị Chủ tịch giàu cốt cách gánh vác, dường như ở đây đã có sự chuẩn bị...

Thương mại hóa giáo dục: Thương mại hóa cái gì?

Trong số các vấn đề về giáo dục mà cả thực tiễn lẫn lý thuyết phải đương đầu là vấn đề có nên thương mại hóa giáo dục hay không? Đây không chỉ là câu hỏi cho giáo dục Việt Nam, mà còn là câu hỏi chung cho nền giáo dục của tất cả nền giáo dục khác.

6 điều nhà tuyển dụng chỉ nghĩ mà không nói

Phỏng vấn xin việc có thể là một cuộc thử thách về tâm lý đối với nhiều người. Các nhà tuyển dụng luôn giữ gương mặt bình thản, và bạn không thể biết chính xác họ đang nghĩ gì về bạn.

Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn