Góc báo chí

TRANG CHỦ Góc báo chí
Góc báo chí

Cố GS Tôn Thất Tùng: Chọn nghề y vì chán ngấy chốn quan trường

Ngày 27/5, tại Hà Nội, bà Tôn Nữ Ngọc Trân - con gái cả của cố GS Tôn Thất Tùng, đã thay mặt gia đình chính thức bàn giao hơn 3.000 di vật của Giáo sư cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia Không thuốc lá từ 25 - 31/5/2012

Điều quan trọng nhất về giáo dục

Bảo quản hơn 3000 tài liệu, hiện vật của cố GS Tôn Thất Tùng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại một di sản vô cùng quý báu cho dân tộc Việt Nam và nhân loại - đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng chủ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học cho thế hệ trẻ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại nhiều bài học quý giá cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Không phân biệt văn bằng khi tuyển công chức

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ, không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập...

Đại học để làm gì?

Để “đổi mới” hay “thay đổi” giáo dục đại học thì việc tiên quyết nhất là phải có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về đại học và nền đại học.

Luật giáo dục đại học cần giải quyết những vấn đề cốt tử của giáo dục đại học

Tại kỳ họp thứ 3 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét và biểu quyết thông qua dự thảo Luật Giáo dục đại học (GDĐH).  Có thể khẳng định nhiều ưu điểm cũng như nêu ra nhiều hạn chế của bản dự thảo này.

1
Bạn cần hỗ trợ?
Tư Vấn Trực Tuyến 1900 633970 tuyensinh@yersin.edu.vn