https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

Tiêu chí phụ khi xét tuyển Đại học Yersin Đà Lạt 2017

Ngày đăng 22/06/2017 | Lượt xem: 946

Các bạn học sinh vui lòng theo dõi tiêu chí phụ khi xét tuyển Đại học Yersin Đà Lạt năm 2017 tại đây.

 

 

Tiêu chí phụ khi xét tuyển vào Đại học Yersin Đà Lạt năm 2017

Tiêu chí phụ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên xét tiêu chí 1 đến tiêu chí 2, quy định cụ thể đối với từng ngành như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

1

Công nghệ thông tin

52480201

Ưu tiên xét môn Toán cho tất cả các tổ hợp

Thời gian nộp hồ sơ

2

Khoa học môi trường

52440301

Ưu tiên xét môn Toán cho tất cả các tổ hợp

Thời gian nộp hồ sơ

3

Công nghệ sinh học

52420201

Ưu tiên xét môn Toán cho tất cả các tổ hợp

Thời gian nộp hồ sơ

4

Điều dưỡng

52720501

Ưu tiên xét môn Toán cho tất cả các tổ hợp

Thời gian nộp hồ sơ

5

Quản trị kinh doanh

52340101

- Ưu tiên xét môn Toán cho tổ hợp khối A00, A01, D01

- Ưu tiên xét môn Văn cho tổ hợp khối C00

Thời gian nộp hồ sơ

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

- Ưu tiên xét môn Toán cho tổ hợp khối A00

- Ưu tiên xét môn Văn cho tổ hợp khối C00, D01, D15

Thời gian nộp hồ sơ

7

Kiến trúc

52580102

- Ưu tiên xét môn Toán cho tổ hợp khối V00, V01, H01

- Ưu tiên xét môn Văn cho tổ hợp khối H00

Thời gian nộp hồ sơ

8

Thiết kế nội thất

52210405

- Ưu tiên xét môn Toán cho tổ hợp khối V00, V01, H01

- Ưu tiên xét môn Văn cho tổ hợp khối H00

Thời gian nộp hồ sơ

9

Ngôn ngữ Anh

52220201

Ưu tiên xét môn Tiếng Anh cho tất cả các tổ hợp

Thời gian nộp hồ sơ

 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đăng ký tư vấn