Tin tức nghiên cứu khoa học

TRANG CHỦ Tin tức nghiên cứu khoa học

Thư mời viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015)

Ngày đăng 16/05/2015 | Lượt xem: 1269

Hội đồng Biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu… tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015).

THƯ MỜI

Đặt bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015)

 

Kính gửi: Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên

các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu

 

        Bản tin Khoa học & Giáo dục – Trường Đại học Yersin Đà Lạt xuất bản định kỳ 03 tháng/01 số. Bản tin công bố kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường.

        Hội đồng Biên tập trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên các trường ĐH, CĐ, Viện nghiên cứu… tham gia viết bài đăng trên Bản tin Khoa học & Giáo dục số 10 (08/2015).

 

 

        Cách thức gửi và đăng bài như sau:

        1. Tác giả gửi file mềm Bài báo khoa học (theo đúng Thể lệ đính kèm hoặc tham khảo trên website của Trường) đến email daihocyersin@yersin.edu.vn

        2. Sau khi nhận được bài báo, Hội đồng biên tập sẽ gửi đến các chuyên gia để đánh giá, phản biện theo đúng quy trình.

        3. Tác giả có bài viết đăng trên Bản tin sẽ được tặng 01 cuốn Bản tin và nhận nhuận bút theo quy định của trường Đại học Yersin Đà Lạt.

        Hội đồng Biên tập Bản tin Khoa học & Giáo dục rất mong nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.

 

 

        Bài viết xin gửi về Ban Thư ký theo địa chỉ:

Bản tin Khoa học & Giáo dục – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

01 Tôn Thất Tùng, phường 8, Tp. Đà Lạt

Điện thoại: 0633. 520 000

Email: daihocyersin@yersin.edu.vn

Trân trọng!

Thể lệ

Đăng ký tư vấn