https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trương Thị Minh Phương: Từ xưng hô trong giao tiếp của người Việt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 74

Bài viết đưa ra một số đặc điểm cơ bản liên quan đến việc sử dụng từ xưng hô trong tiếng Việt và soi chiếu các đặc điểm đó vào việc sử dụng từ xưng hô của một bộ phận sinh viên trong trường đại học Yersin Đà Lạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng giao

Tóm tắt

   Xưng hô là hành vi lời nói rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Xưng hô thể hiện khả năng ứng xử, văn hóa giao tiếp và trình độ tri thức của những người tham gia giao tiếp. Nhưng, xưng hô như thế nào cho đúng và đem lại hiệu quả cao lại là chuyện không đơn giản. Bài viết đưa ra một số đặc điểm cơ bản liên quan đến việc sử dụng từ xưng hô trong tiếng Việt và soi chiếu các đặc điểm đó vào việc sử dụng từ xưng hô của một bộ phận sinh viên trong trường đại học Yersin Đà Lạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng giao tiếp của sinh viên trong trường.

Abstract

Vocatives used in Vietnamese communication

   Using vocatives is a very common verbal behavior in everyday communication. Proper vocatives reflect the communicator’s behavioral ability, communication culture and knowledge level. However, effective and appropriate use of vocatives is not a simple matter. This article features some basic characteristics related to the use of the vocative terms in Vietnamese and refers these characteristics to the application of vocative used by the students from Yersin University of Dalat in order to help improve the communication quality of these students. 

Xem chi tiết: Từ xưng hô trong giao tiếp của người Việt

Đăng ký tư vấn