https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trịnh Thị Hà: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân lên lòng trung thành của khách hàng đối với khách sạn 4 - 5 sao tại Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 260

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân ảnh hưởng lên sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, qua đó đưa ra một vài kiến nghị cho các nhà quản lý khách sạn...

      Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân ảnh hưởng lên sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, qua đó đưa ra một vài kiến nghị cho các nhà quản lý khách sạn nhằm làm tăng sự hài lòng cũng như lòng trung thành của khách hàng. Kết quả kiểm định cho thấy các thang đo đều đạt được giá trị và độ tin cậy. Phân tích hồi quy đa biến cho kết quả nghiên cứu như sau:  Chất lượng dịch vụ có năm thành phần, trong đó ba thành phần ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng là độ tin cậy, sự đảm bảo và sự đồng cảm; Giá trị cá nhân có ba thành phần, trong đó hai thành phần ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng là cuộc sống yên bình và hội nhập xã hội.

    Chi tiết:  Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân lên lòng trung thành của khách hàng đối với khách sạn 4 - 5 sao tại Đà Lạt

Đăng ký tư vấn