https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Thị Hạnh: Sơn Nam trong tiến trình văn học ở Nam bộ

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 148

Văn học miền Nam có một bề dày với những tên tuổi và tác phẩm đã đi vào lịch sử văn học nước nhà

Tóm tắt

     Văn học miền Nam có một bề dày với những tên tuổi và tác phẩm đã đi vào lịch sử văn học nước nhà. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này tác giả chỉ so sánh Sơn Nam với một số nhà văn tiêu tiểu của Nam bộ, như: Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Lý Văn Sâm, Trang Thế Hy về một vài khía cạnh nghệ thuật thuộc thể loại tiểu thuyết để thấy được những kế thừa và phát huy của ông; từ đó, tiếp tục nghiên cứu, khám phá nhằm đưa đến người đọc một cái nhìn cụ thế nhất về tài năng văn chương của Sơn Nam – người con của vùng đất Nam bộ.

Abstract

Son Nam in the history of literature of the South

     Southern literature has a long history with established names and works. However, this article only compares Son Nam with typical writers of the South, such as: Ho Bieu Chanh, Binh Nguyen Loc, Ly Van Sam, Trang The Hy on a few novelistic techniques to realize his literary inheritances and developments; hence, keeping researching and exploring to provide give readers with a clear view on his literary talents – a son of the South.

Xem chi tiết: Sơn Nam trong tiến trình văn học ở Nam bộ

Đăng ký tư vấn