https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Mai Ước: Thực chất, giá trị lịch sử tư tưởng về cơ chế nhà nước và quản lý nhà nước của Phan Châu Trinh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 113

Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng về cơ chế nhà nước và quản lý nhà nước của mình, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

 

Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng về cơ chế nhà nước và quản lý nhà nước của mình, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bài viết đi vào tiếp cận nội dung chủ yếu trong tư tưởng về cơ chế nhà nước và quản lý nhà nước của của Phan Châu Trinh trên các khía cạnh: mẫu nhà nước lý tưởng cho Việt Nam, về vai trò của Đảng phái chính trị, về vai trò của luật pháp. Từ đó, nêu lên ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay.

Xem chi tiết: ThS. Trần Mai Ước: Thực chất, giá trị lịch sử tư tưởng về cơ chế nhà nước và quản lý nhà nước của Phan Châu Trinh

Đăng ký tư vấn