https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Trần Khánh Giang: Tính chủ thể trong thơ Emily Dickinson

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 153

Trong thơ Emily Dickinson, thể hiện những đặc điểm đó của tính chủ thể một cách độc đáo ở nội dung và nghệ thuật, đặc biệt là ở sự cách tân nghệ thuật ngôn từ

Tóm tt

       Tính ch th trong văn hc th hin tài năng, tm cao nhân cách ca nhà văn trong sáng tác văn hc. Đó là nhng rung đng ca nhà văn trước cái đp, cái mi, cái tru xut, kh năng xây dng hình tượng đt cht lượng cao làm rung đng lòng người. Trong thơ Emily Dickinson, th hin nhng đc đim đó ca tính ch th  mt cách đc đáo ni dung và ngh thut, đc bit là s cách tân ngh thut ngôn t.

Abstract

The subject of Emily Dickinson poems

        The subject in literature is presented in the talent and, dignity of the writer in composing. It is the writer’s feelings about the beauty, the newness, and the ability to build high quality images being able to touch our hearts. Emily Dickinson’s poems show those characteristics of the subject in a unique way, especially in the art of language innovating.

 


Xem chi tiết: Tính chủ thể trong thơ Emily Dickinson

Đăng ký tư vấn