https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Tôn Thất Hoàng Lân: Phân tích ổn định của thanh chịu nén để tìm lực tới hạn bằng phương pháp sai phân hữu hạn

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 275

Bài toán xác định lực tới hạn của thanh chịu nén đã được đề cập nhiều. Ở đây tác giả tiến hành tái phân tích ổn định của thanh chịu nén để tìm lực tới hạn bằng cách sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn.

 

Bài toán xác định lực tới hạn của thanh chịu nén đã được đề cập nhiều. Ở đây tác giả tiến hành tái phân tích ổn định của thanh chịu nén để tìm lực tới hạn bằng cách sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Qúa trình tính toán sẽ được hỗ trợ bằng phần mềm MAPLE.

Chi tiết: Phân tích ổn định của thanh chịu nén để tìm lực tới hạn bằng phương pháp sai phân hữu hạn

Đăng ký tư vấn