https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Phạm Thế Anh & CN. Nguyễn Văn Huy: Ứng dụng chỉ số wqi đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt thành phố Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 379

Nội dung chính của nghiên cứu cho chúng ta thấy được cách ứng dụng chỉ số WQI nhằm đánh giá tổng quát hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt của thành phố Đà Lạt đầu năm 2013 từ đó đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nguồn nước mặt..

 

    Chỉ số WQI (Water Quality Index) là công cụ giúp đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt, phục vụ mục đích quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước mặt và xây dựng định hướng kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nguồn nước. Nội dung chính của nghiên cứu cho chúng ta thấy được cách ứng dụng chỉ số WQI nhằm đánh giá tổng quát hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt của thành phố Đà Lạt đầu năm 2013 từ đó đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nguồn nước mặt của thành phố theo hướng phát triển bền vững.

   Xem chi tiết ThS. Phạm Thế Anh & CN. Nguyễn Văn Huy: Ứng dụng chỉ số wqi đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt thành phố Đà Lạt

Đăng ký tư vấn