https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Nguyễn Thanh Sơn: Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 226

Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó, cần phải có sự chủ động hợp tác từ hai phía, trên cơ sở hai bên cùng có lợi...

Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do đó, cần phải có sự chủ động hợp tác từ hai phía, trên cơ sở hai bên cùng có lợi để tăng cường hơn nữa mối quan hệ này.

 

Chi tiết: Mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp

Đăng ký tư vấn