https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Nguyễn Đức Minh: Ứng dụng thị giác máy tính trong điều khiển cánh tay máy

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 64

Nội dung bài báo đề cập sử dụng camera kết hợp mạng neuron và giải thuật xử lý ảnh để nhận dạng đối tượng và xác định vị trí trọng tâm cùng hướng của đối tượng, kết quả tính toán được dùng để điều khiển cánh tay robot

Robot đảm nhiệm vai trò rất quan trọng trong các dây chuyền lắp ráp, vận chuyển, gia công vật liệu, trong đó việc xác định vị trí của đối tượng là cần thiết. Nội dung bài báo đề cập sử dụng camera kết hợp mạng neuron và giải thuật xử lý ảnh để nhận dạng đối tượng và xác định vị trí trọng tâm cùng hướng của đối tượng, kết quả tính toán được dùng để điều khiển cánh tay robot gắp vật và di chuyển đến vị trí định trước.

 

Xem chi tiết: ThS. Nguyễn Đức Minh: Ứng dụng thị giác máy tính trong điều khiển cánh tay máy

Đăng ký tư vấn