https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Lê Viết Tuấn: Nhận diện hành động người bằng cập nhật kết quả phân lớp

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 177

Để khai thác mối tương quan này, bài báo kết hợp đặc trưng hành động và đặc trưng ngữ cảnh bằng phương pháp cập nhật kết quả phân lớp. Qua kết quả thử nghiệm thấy được tính hiệu quả và tính tối ưu của thuật toán kết hợp.

Bài báo khai thác mối tương quan giữa hành động và cảnh trong nhận diện hành động của người trong video. Để khai thác mối tương quan này, bài báo kết hợp đặc trưng hành động và đặc trưng ngữ cảnh bằng phương pháp cập nhật kết quả phân lớp. Qua kết quả thử nghiệm thấy được tính hiệu quả và tính tối ưu của thuật toán kết hợp.

Chi tiết: ThS. Lê Viết Tuấn: Nhận diện hành động người bằng cập nhật kết quả phân lớp

Đăng ký tư vấn