https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Lê Văn Sơn: Cái đẹp và người phụ nữ đẹp

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 91

Nếu không có vẻ đẹp có lẽ con người sẽ không còn muốn sống trên đời này nữa... cái đẹp đã cứu rỗi nhân loại. (Đostojevxki)

Tóm tắt

       Quan niệm về cái đẹp và người phụ nữ đẹp luôn luôn vận động và biến đổi theo thời gian. Thời cổ đại ở phương Đông quan niệm đẹp thể hiện trong tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo; đẹp là sự bình hòa theo lẽ tự nhiên, chú trọng vẻ đẹp tâm thức của con người. Thời cổ đại Hy Lạp – La mã phát hiện ra vẻ đẹp ngoại hình của con người; đẹp là hài hòa, cân đối. Thời Trung cổ ở phương Tây đề cao vẻ đẹp tâm linh; người đẹp là người mang “hình bóng của Chúa” trong mình. Thời phong kiến ở nhiều nước phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc quan niệm người phụ nữ đẹp là thể hiện các phẩm chất công – dung – ngôn – hạnh. Thời hiện đại, quan niệm về cái đẹp và người phụ nữ đẹp ở phương Tây và phương Đông cơ bản gần gũi nhau, ngoài việc chú trọng vẻ đẹp hài hòa, cân đối của ngoại hình còn chú trọng đề cao vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ và văn hóa của người phụ nữ.

Abstract

Beauty and Beautiful Women

        The concept of beauty and beautiful women has always been moving and changing over time. In the Ancient Orient, the opinion was expressed within the thoughts of Confucianism, Taoism, Buddhism, that beauty is naturally peace and centers on the spiritual beauty of human beings. The ancient Greeks and Romans did discover the real meaning of true human physical beauty, which is supposed to be harmonious and well proportioned. During the Middle Ages, in occidental countries, physical beauty was highly appreciated. The beautiful one is she who has “the shade of God”. During the feudal period, in many Asian countries, particularly China, the characteristics of a beautiful woman were reflected in the quality of her work, beauty, words and morality. Contemporarily, many Occidental and Oriental countries basically share the same concept of beauty and beautiful women. It not only focuses on physical, harmonious and well – Proportioned beauty, but also on the beauty of the mind, intellect and education of women.

Xem chi tiết: Cái đẹp và người phụ nữ đẹp

Đăng ký tư vấn