https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Lê Mai Như Uyên: Thử nghiệm một số giá thể cho địa lan (Cymbidium) ở giai đoạn đầu sau ống nghiệm

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 157

Địa lan (Cymbidium) là cây hoa đặc hữu của Đà Lạt mang lại giá trị cao về mặt thẩm mỹ và kinh tế. Vấn đề giá thể cho cây địa lan là vần đề quan trọng trong chương trình phát triển lan của Đà Lạt.

    Địa lan (Cymbidium) là cây hoa đặc hữu của Đà Lạt mang lại giá trị cao về mặt thẩm mỹ và kinh tế. Vấn đề giá thể cho cây địa lan là vần đề quan trọng trong chương trình phát triển lan của Đà Lạt. Tuy nhiên, giá thể dớn truyền thống hiện nay đã bị cạn kiệt. Trong đề tài thử nghiệm một số giá thể: Chế phẩm 3T, xơ dừa, vỏ trấu, dớn cây. Theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của cây lan trong thời gian 12 tháng nhằm đánh giá hiệu quả của các giá thể cho thấy giá thể xơ dừa + trấu với tỷ lệ 1:1 là tốt nhất.

      Chi tiết:  Thử nghiệm một số giá thể cho địa lan (Cymbidium) ở giai đoạn đầu sau ống nghiệm


Đăng ký tư vấn