https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

ThS. Lê Đinh Phú Cường & ThS. Hồ Huỳnh Phong: Phân tích và đánh giá sự tương tác giữa tầng liên kết và tầng vận chuyển trong mạng không dây

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 253

Bài báo này giới thiệu phân tích và đánh giá chất lượng của mô hình mạng không dây, mô hình được chia làm hai phần: mô hình cơ sở hạ tầng, mô hình Ad-hoc. Điều này được dựa trên cơ sở việc phân tích ảnh hưởng của giao thức tầng liên kết dữ liệu...

 

Bài báo này giới thiệu phân tích và đánh giá chất lượng của mô hình mạng không dây, mô hình được chia làm hai phần: mô hình cơ sở hạ tầng, mô hình Ad-hoc. Điều này được dựa trên cơ sở việc phân tích ảnh hưởng của giao thức tầng liên kết dữ liệu (IEEE 802.11) lên hai giao thức tầng vận chuyển (TCP và UDP). Tầng liên kết dữ liệu gọi là tầng thứ hai trong mô hình bảy tầng OSI (Open Systems Interconnection Reference Model), cũng như tầng vận chuyển gọi là tầng thứ tư. Chất lượng của mô hình mạng không dây được thực hiện qua việc đo lường thực tế hiệu suất của giao thức truyền bởi các giá trị truyền như độ trễ (delay), thời gian ngẫu nhiên (jitter), thông lượng (throughput) và tỉ lệ mất gói (loss rate) và sự thay đổi khoảng cách giữa các thiết bị không dây nhằm thay đổi mức tín hiệu của điểm truy cập không dây, xung đột kênh truyền nhằm gây ra sự nhiễu trong quá trình truyền dữ liệu. Từ đó, đánh giá kết quả chất lượng hiệu suất mạng không dây và đưa ra kết luận về các giá trị (mức tín hiệu, sự nhiễu, băng thông) là các tham số quan trọng và chúng có mối liên kết chặt chẽ với nhau. 

Chi tiết: Phân tích và đánh giá sự tương tác giữa tầng liên kết và tầng vận chuyển trong mạng không dây

Đăng ký tư vấn