https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. Hà Thị Thùy Dương: Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người giảng viên

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 59

Theo Hồ Chí Minh, người giáo viên cần thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu không mệt mỏi...

Giáo dục Việt Nam đang trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và thời đại. Việc đổi mới giáo dục bao giờ cũng phải bắt đầu từ người giáo viên. Nghề nghiệp nào cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, với người giáo viên lại càng cần thiết vì đạo đức của người thầy góp phần tạo nên hiệu quả giáo dục. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cho người giáo viên. Theo Hồ Chí Minh, người giáo viên cần thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu không mệt mỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong công việc, có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.


Chi tiết: ThS. Hà Thị Thùy Dương: Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người giảng viên

Đăng ký tư vấn