https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

ThS. BS. Phạm Văn Toại: Những khám phá khoa học về lợi ích của hạnh tha thứ đối với sức khỏe và đời sống con người

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 75

Quan niệm về đức tha thứ không còn chỉ đóng khung trong tư tưởng tôn giáo. Các nhà khoa học về xã hội và các nhà tâm lý học đã bắt đầu nhận ra những lợi ích trị liệu và tính thực tiễn lớn lao mà hạnh tha thứ đã mang lại trong một thế giới luôn biến đ

Tóm tt

       Quan nim v đc tha th không còn ch đóng khung trong tư tưởng tôn giáo. Các nhà khoa hc v xã hi và các nhà tâm lý hc đã bt đu nhn ra nhng li ích tr liu và tính thc tin ln lao mà hnh tha th đã mang li trong mt thế gii luôn biến đi này.

Abstract

Scientific discoveries of the benefits of forgiveness for our health and life

       The concept of forgiveness no longer falls solely under the umbrella of religious thought. Social scientists and psychologists are beginning to recognize the powerful practical and therapeutic benefits that forgiveness offers in an ever-changing world.


Xem chi tiết: Những khám phá khoa học về lợi ích của hạnh tha thứ đối với sức khỏe và đời sống con người

Đăng ký tư vấn