https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2021-02/logo.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông tin tuyển sinh năm 2010 của trường Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 78

 

 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt từ khi thành lập luôn gắn nhiệm vụ chính trị vào thực hiện Chiến lược giáo dục Việt Nam 2001 – 2010 và đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

Sinh viên do trường Đại học Yersin Đà Lạt đào tạo có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn giỏi, năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học, có khả năng quản trị, quản lý công việc do mình đảm trách.

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1300 SV cho bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy dài hạn tập trung.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt không

Đăng ký tư vấn