https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Thông tin tuyển sinh 2022

TRANG CHỦ Thông tin tuyển sinh 2022

Thông tin tuyển sinh đại học Yersin Đà Lạt năm 2010

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 876

Chỉ tiêu 1300 cho bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy dài hạn tập trung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Số 1 Tôn Thất Tùng , P.8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : (063) 3520092 – 3553902 - 3552111  Fax : (063) 3554966
Website: http://www.yersin.edu.vn Email: daihocdlyersin@vnn.vn; phongdaotao.dyd@moet.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2010

 

I. Chỉ tiêu 1300 cho bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy dài hạn tập trung.

II. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Yersin tuyển sinh trong cả nước.

III. Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Yersin Đà Lạt không tổ chức thi tuyểnxét tuyển trên cơ sở kết quả thi đại học năm 2010 vào các trường Đại học trong cả nước (các khối A-B-C-D1-V và H theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Thí sinh muốn được xét tuyển phải làm thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Các ngành tuyển sinh năm 2010

Các ngành tuyển sinh Đại học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

1.         Tin học ứng dụng  với các chuyên ngành:

-           Lập trình quản lý

-           Mạng - Phần cứng

-           Kế toán tin học

-           Hệ thống thông tin

 

2.        Khoa học môi trường với các chuyên ngành:

-           Công nghệ môi trường

-           Quản lý môi trường

 

3.        Công nghệ sinh học với các chuyên ngành:

-           Công nghệ sinh học thực vật

-           Công nghệ vi sinh vật

 

4.        Điều dưỡng

 

5.        Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

 

-           Quản trị kinh doanh tổng hợp

-           Quản trị ngoại thương

-           Quản trị kế toán doanh nghiệp

-           Quản trị tài chính doanh nghiệp

-           Quản trị ngân hàng

 

-           Quản trị  nhà hàng – khách sạn

-           Quản trị lữ hành

 

6.         Kiến trúc

7.         Mỹ thuật công nghiệp

8.        Tiếng Anh

DYD

 

 

 

 

 

DYD

 

 

 

DYD

 

 

 

DYD

 

 

 

DYD

DYD

DYD

DYD

DYD

 

DYD

DYD

 

DYD

DYD

DYD

101

 

 

 

 

 

201

 

 

 

301

 

 

 

305

 

 

 

401

402

403

404

405

 

411

412

 

501

601

701

A, D1

 

 

 

 

 

A, B

 

 

 

A, B

 

 

 

B

 

 

 

A, D1

A, D1

A, D1

A, D1

A, D1

 

C, D1

C, D1

 

V

V, H

D1

Ngành tuyển sinh Cao đẳng

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

1.         Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

-           Quản trị kinh doanh tổng hợp

-           Kế toán doanh nghiệp

-           Tài chính – Ngân hàng

 

-           Quản trị  nhà hàng – khách sạn

-           Quản trị lữ hành

 

DYD

 

 

 

A, D1

A, D1

A, D1

 

C, D1

C, D1

 

 

 

Đăng ký tư vấn