https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thống kê sách Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt

Ngày đăng 23/10/2010 | Lượt xem: 1728

Thống kê sách Thư viện Đại học Yersin Đà Lạt

Nhằm phục vụ cho việc tra cứu tài liệu, giáo trình cho sinh viên, Thư viện đại học Yersin Đà Lạt thống kê danh mục sách trên thư viện cho độc giả tham khảo:

TÊN CHUYÊN NGÀNH ĐẦU SÁCH BẢN SÁCH
TỔNG HỢP 384 883
TỰ ĐIỂN 71 75
QUẢN TRỊ KINH DOANH 371 646
Y HỌC  667 2045
TIN HỌC 128 245
CÔNG NGHỆ SINH HỌC 189 477
MÔI TRƯỜNG 211 524
NGOẠI NGỮ 144 256
DU LỊCH 213 437
KIẾN TRÚC 303 535
                      Tổng cộng 2681 6123

 

Download Tổng hợp sách thư viện

Đăng ký tư vấn