https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v thay thế môn thi tốt nghiệp bằng môn học chuyên đề chuyên sâu - Khoa Du lich

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 519

Bắt đầu từ Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014, Trường ĐH Yersin Đà Lạt sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp cho ngành Du lịch và một số ngành học khác. Do vậy, ba (3) môn thi tốt nghiệp trước đây sẽ được thay thế bằng một (1) môn học chuyên đề chuyên sâu.

 

Khoa Du lịch thông báo:

     Bắt đầu từ Học kỳ 2, năm học 2013 – 2014, Trường ĐH Yersin Đà Lạt sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp cho ngành Du lịch và một số ngành học khác. Do vậy, ba (3) môn thi tốt nghiệp trước đây sẽ được thay thế bằng một (1) môn học chuyên đề chuyên sâu, cụ thể như sau:

Stt

Môn thi tốt nghiệp

Môn học chuyên đề chuyên sâu thay thế

1

Môn cơ sở (Tổng quan du lịch)

Chuyên đề chuyên sâu về

 Du lịch bền vững

Mã HP:  81811

Số Tín chỉ: 2 TC

2

Môn chuyên ngành

(QT Lưu trú + QT NH Bar)

3

Môn Lý luận chính trị

     Lưu ý:

     -  Sinh viên còn nợ nhiều môn vẫn được học môn chuyên đề chuyên sâu.

     -  Thời gian học môn chuyên đề chuyên sâu về Du lịch bền vững: 9/5/2014 – 11/5/2014.

     -   Yêu cầu sinh viên còn nợ môn thi tốt nghiệp tiến hành đăng ký học môn Chuyên đề chuyên sâu về Du lịch bền vững tại Văn phòng Khoa Du lịch trước ngày 9/5/2014.

Đăng ký tư vấn