https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thông báo V/v Chuyển đổi học phần tương đương để thay thế các môn thi tốt nghiệp - Khoa Quản trị kinh doanh

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 625

Tất cả sinh viên từ khóa 6 trở về trước chưa thi tốt nghiệp (kể cả những sinh viên còn nợ nhiều môn học) đến văn phòng Khoa QTKD đăng ký học môn thay thế từ ngày 21/4 đến ngày 29/4/2014.

 

     Căn cứ Đề nghị số 10/DYD - QTKD về việc chuyển đổi học phần tương đương để thay thế các môn thi tốt nghiệp đã được Hiệu trưởng ký duyệt ngày 11/4/2014, Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo như sau:

     -  Tất cả sinh viên từ khóa 6 trở về trước chưa thi tốt nghiệp (kể cả những sinh viên còn nợ nhiều môn học) đến văn phòng Khoa QTKD đăng ký học môn thay thế từ ngày 21/4 đến ngày 29/4/2014.

 

Stt

Tên học phần

MHP

Tên học phần

thay thế

MHP

TC

1

Thi cuối khóa Khoa học Mác - LêNin

90991

Đạo đức kinh doanh

41805

2

2

Thi TN (Môn cơ sở)

90992

3

Thi TN (Môn chuyên ngành)

90993

 

      Lịch học: Từ ngày 6/5/2014 đến ngày 10/5/2014 (Sinh viên theo dõi thời khóa biểu).

Đăng ký tư vấn