Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2011

Ngày đăng 13/05/2011 | Lượt xem: 715

Căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên, học viên giữa Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên, học viên giữa Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng;

Để Ngày hội việc làm diễn ra thuận lợi, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra, Ban tổ chức thông báo đến các Khoa và Trung tâm Đào tạo thường xuyên như sau:

1. Các Khoa và Trung tâm Đào tạo thường xuyên thông báo rộng rãi đến sinh viên và học viên của Trung tâm biết kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm.         

2. Các thành viên Ban tổ chức Ngày hội việc làm thuộc các Khoa và Trung tâm phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm lớp trong việc đôn đốc, nhắc nhở sinh viên, học viên tham gia Ngày hội việc làm đầy đủ và đúng giờ.

3. Đây là một hoạt động ngoại khóa thiết thực đối với sinh viên, đề nghị các Khoa lập danh sách sinh viên tham gia Ngày hội việc làm, gửi về phòng công tác sinh viên trước ngày 09 tháng 5 năm 2011. Những sinh viên vắng mặt không có lý do, Nhà trường sẽ trừ điểm rèn luyện học kì I, năm học 2010 – 2011.

4. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia Ngày hội việc làm:

* Thời gian:                       01 ngày, ngày 10 tháng 5 năm 2011

* Địa điểm:                       Hội trường N1, N2 – Trường Đại học Yersin Đà Lạt

- Từ 7g30’ – 8g00’:          Tư vấn kỹ năng xin việc làm                Hội trường N2

- Từ 8g15’ – 11g00’:        DN Tuyển dụng lao động trực tiếp      Hội trường N1

- Từ 13g30’ – 16g00’:      DN Tuyển dụng lao động trực tiếp      Hội trường N1

* Thành phần:                   Sinh viên khóa 3 (Kiến trúc & Mĩ thuật công nghiệp), Sinh viên khóa  4, khóa 5, học viên Trung tâm ĐTTX.

Trân trọng thông báo. 

                 KT. HIỆU TRƯỞNG          

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG            

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI

 

                            (đã ký)

 

                   ThS. PHAN NAM

 

Thanh Sơn

 

Đăng ký tư vấn