Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc thi lại môn tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội cho KT2 và MTCN3

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 36

Thông báo về việc thi lại môn tốt nghiệp chủ nghĩa xã hội cho KT2 và MTCN3

Sinh viên lớp MTCN 3 và Kiến Trúc 2 thi lại môn chủ nhĩa xã hội khoa học (môn tốt nghiệp) liên hệ với khoa trước ngày 30 tháng 11 năm 2010 dể làm thủ tục thi lại.

Đề nghị các bạn sinh viên nhanh chóng liên hệ với khoa và chuyển thông báo đến các bạn trong lớp.

TRẦN QUỐC TUẤN

Đăng ký tư vấn